دومین جلسه ممیزی سالانه جهت تمدید استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۸ در شرکت پیواژبرگزار شد.

در این جلسه که سر ممیزی آن بر عهده ی آقای مهندس سلوکی بود، عملکرد واحدهای مختلف ستادی و اداری مطابق استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت و پس از برگزاری این جلسه، پیواژ موفق شد به مدت یکسال دیگر مدرک خود را تمدید کند.

امیدواریم و تمامی تلاش خود را به کار میگیریم تا در ادامه ی مسیر توسعه ی پیواژ، بیش از پیش در راستای حرکت در مسیر استانداردهای روز دنیا گام برداریم.

از این طریق با پیواژ در ارتباط باشید.