جعبه‌های آماده 1399-12-05T02:10:05+03:30

این نوع بسته بندی ها برای تسهیل شرایط بسته بندی کسب و کارهای اینترنتی از لحاظ زمان آماده‌سازی، از بین بردن مفهوم حداقل تیراژ و تنوع سایز، از طرف پیواژ تدارک دیده شده و ارائه می‌گردد.