خط مشی کیفی

صداقت و شفافیت اصل بنیادین شرکت پیواژ در ارائه خدمت است. همین اصل است که پیواژ را پیوسته به ارائه بالاترین کیفیت سوق می‌دهد

خط مشی 2020-07-14T12:48:25+04:30

کیفیت از نگاه پیواژ به ارائه محصول بدون باطله، در زمان مورد تعهد، برخورد مناسب با مشتری، آسودگی خیال مشتری، آموزش مشتری و همکاری با مشتری تعبیر می شود.
تعهد به صداقت و شفافیت پیواژ را در مسیر دستیابی به جایگاه مورد انتظار این شرکت یاری خواهد کرد؛ جایگاهی که در آن پیواژ تولید کننده ای است قابل اعتماد که محصولات و خدمات را در بالاترین کیفیت ارائه می دهد و همواره تلاش می کند که در ارائه خدمت از مشتری سختگیرتر باشد و با آموزش مشتریان، آنان را نسبت به کیفیت حساس تر کند.

چشم انداز

پیواژ می خواهد ذهنیت سازمان ها را نسبت به تامین کننده چاپ و بسته بندی و نحوه تعامل با آن تغییر دهد.

VISION
Pivazh wants to change how companies think about their print and packaging supplier and how they work with.

ماموریت

ارائه کیفیت یکنواخت و پایدار و خدمات مطمئن از طریق صداقت و شفافیت.

Mission
To provide consistent quality and reliable service through honesty and transparency

اینجانب به برقراری نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO9001:2015 و رعایت کلیه الزامات از جمله الزامات قانونی و مقرراتی و الزامات توافق شده با مشتریان در ارتباط با کیفیت تولیدات، خود را متعهد دانسته و پیوسته با بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، اثربخشی آن را تضمین کرده و ضمن تامین کلیه منابع لازم و با بكارگیری رویكرد فرآیندی و تفكر مبتنی بر ریسك، بر عملکرد آن نیز نظارت دقیق خواهم داشت.
همراهی، تعهد، حمایت و همکاری همه ی همکاران ما در پیواژ برای دستیابی به اهداف خط مشی کیفی ضروری است؛ تا با اشراف بر وظایف تعیین شده خود مسئولیتشان را در قبال خانواده پیواژ و مشتریان به بهترین شکل به انجام برسانند.
هر کدام از ما به تنهایی می توانیم بر کیفیت، قابلیت اعتماد و خوشنامی پیواژ تاثیرگذار باشیم.

پیمان کوفی
مدیر عامل