کیمیدارو در سال ۱۳۴۴ با نام شرکت صنعتی هوخست (سهامی خاص) تاسیس و تحت شماره ۱۰۰۸۰ به ثبت رسیده و در سال ۱۳۶۰ بدنبال تغییر مالکیت ، به شرکت صنعتی کیمیدارو ( سهامی خاص ) تغییر نام داده است.

جعبه دارویی مترونیدازول ۲۵۰

در تولید این بسته بندی دارویی از مقوای ۳۰۰ گرم ایندربورد استفاده شده است. پوشش اعمال شده روی این بسته بندی واتربیس می باشد.

بسته بندی مقوایی متفورمین ۵۰۰

مقوایی که برای تولید این بسته بندی غذایی مورد استفاده قرار گرفته است از جنس ایندربورد ۳۰۰ گرم بوده است. همچنین این جعبه دارای پوشش واتربیس است.

جعبه دارویی قرص آزیترومایسین ۵۰۰

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۲۷۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی واتربیس است. در تولید این جعبه دارویی شرایط تولید در خط تولید که کارتنینگ است، لحاظ شده است. چاپ این جعبه توسط ۳ رنگ ساختگی و همچنین مرکب نقره ای چاپ شده است.

بسته بندی مقوایی رپاگین ۲

در تولید این بسته بندی دارویی از مقوای ایندربورد ۲۷۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی واتربیس براق است.

بسته بندی قرص دلوکستین ۶۰

در تولید این جعبه دارویی از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد. این جعبه دارویی در سیستم ۴ رنگ استاندارد چاپ شده است.

جعبه مقوایی قرص پیروکسیکام

بسته بندی این دارو با استفاده از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد تولید شده است. چهار رنگ اصلی و برای چاپ این جعبه مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه کارهای مشابه