شرکت پاکنام بی بافت پارس فعالیت خود را از سال۱۳۹۰ آغاز نموده است. تولیدات آن شامل انواع دستمال های تنظیف در بسته بندی های متنوع، پدهای بهداشتی و بیمارستانی می باشد.

جعبه مقوایی روکش یکبار مصرف توالت فرنگی

مقوای مصرفی برای تولید این بسته بندی از جنس پشت طوسی با گرماژ ۳۰۰ بوده است. پوشش اعمالی روی این بسته بندی نیز واتربیس است.

بسته بندی مقوایی حوله یکبار مصرف

برای تولید جعبه مقوایی حوله ی یکبار مصرف از مقوای پشت طوسی گرماژ ۳۰۰ و همچنین پوشش یووی براق استفاده شده است.

بسته بندی شورت یکبار مصرف

در تولید بسته بندی مقوایی شورت یکبار مصرف با ساختار ظاهری خاصش از مقوای پشت طوسی ۳۰۰ گرم استفاده شده است. این بسته بندی مقوایی به شکل پاکت طراحی شده است و دارای پوشش یووی براق می باشد.

نمونه کارهای مشابه