ما متعهدیم که…

عمومی

• از هر گونه کار اجباری و کار کودکان پرهیز کنیم.
• به آزادی تک تک افراد احترام بگذاریم
• برای کارگرانمان محیطی امن و سالم ایجاد کنیم.
• مخاطرات کسب و کار را به طور حرفه ای و مقرون به صرفه مدیریت کنیم
• به قوانین و مقررات کار در مورد حقوق و ساعات کار عمل کنیم

پرسنل

• پرسنل را فقط بر اساس توانایی ها و قابلیت ها استخدام کنیم.
• در راستای احترام، اعتماد و وفاداری متقابل تلاش کنیم.
• در راستای آگاهی نسبت به مسئولیت مشترک در بهره وری و خوشنامی شرکت تلاش کنیم
• برای یادگیری مهارت های جدید، افزایش راندمان و همچنین مهارت های کار تیمی تلاش کنیم.
• محیطی را فراهم کنیم که گفتگوی باز و مداوم برقرار باشد.
• از هر گونه فعالیت شخصی یا منفعت مالی که با منافع سازمان در تضاد باشد پرهیز کنیم.

طرف های تجاری

• محصولات و خدماتی را عرضه کنیم که ارزش افزوده ایجاد کند و مطابق با استاندارد های کیفی و همچنین بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی باشد.
• منفعت مشتری را همواره در نظر داشته باشیم و تلاش کنیم که همواره بهینه ترین خدمات را ارائه کنیم.
• روابطی ایجاد و حفظ کنیم که برای دو طرف منفعت آمیز باشد. این روابط طولانی مدت بر اساس احترام و اعتماد متقابل ایجاد می شود.
• کسب و کار را بر اساس اصول رقابتی اما منصفانه بنا نهیم
• نه رشوه بدهیم و نه قبول کنیم و نه هر نوع امتیاز غیر عادی برای کسب منفعت یا مال
• ما هرگز به مامورین خرید مشتریان خود پرداخت یا هدیه مخفیانه نمی دهیم.
• ما هرگز از مامورین فروش تامین کنندگان خود پرداخت یا هدیه مخفیانه قبول نمی کنیم.

محیط زیست

• در تلاش دائم برای حفظ محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار باشیم
• مقررات موجود حفظ محیط زیست را کاملا اجرا کنیم.

جامعه

• به تعهدات خود در قبال جامعه ای که در آن کسب و کار می کنیم عمل کنیم
• از هیچ حزب سیاسی حمایت نمی کنیم

قوانین

• به همه قوانین و مقررات عمل می کنیم. از جمله قوانین گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی
• ما هرگز تلاش نمی کنیم تا با استفاده از روابط شخصی، کارمان را در اداره های دولتی و عمومی خارج از نوبت پیش ببریم.