کیمیدارو 2020-03-16T15:52:22+03:30

Project Description

کیمیدارو در سال 1344 با نام شرکت صنعتي هوخست (سهامي خاص) تاسيس و تحت شماره 10080 به ثبت رسيده و در سال 1360 بدنبال تغيير مالکيت ، به شرکت صنعتي کيميدارو ( سهامي خاص ) تغيير نام داده است.

جعبه دارویی مترونیدازول 250

در تولید این بسته بندی دارویی از مقوای 300 گرم ایندربورد استفاده شده است. پوشش اعمال شده روی این بسته بندی واتربیس می باشد.

بسته بندی مقوایی متفورمین 500

مقوایی که برای تولید این بسته بندی غذایی مورد استفاده قرار گرفته است از جنس ایندربورد 300 گرم بوده است. همچنین این جعبه دارای پوشش واتربیس است.

جعبه دارویی قرص آزیترومایسین 500

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد 270 گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی واتربیس است. در تولید این جعبه دارویی شرایط تولید در خط تولید که کارتنینگ است، لحاظ شده است. چاپ این جعبه توسط 3 رنگ ساختگی و همچنین مرکب نقره ای چاپ شده است.

بسته بندی مقوایی رپاگین 2

در تولید این بسته بندی دارویی از مقوای ایندربورد 270 گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی دارویی واتربیس براق است.

بسته بندی قرص دلوکستین 60

در تولید این جعبه دارویی از مقوای 270 گرم ایندربورد استفاده شده است. نوع این جعبه مقوایی دو درب دارویی بوده و پوشش مورد استفاده روی قسمت چاپ شده واتربیس می باشد. این جعبه دارویی در سیستم 4 رنگ استاندارد چاپ شده است.

جعبه مقوایی قرص پیروکسیکام

بسته بندی این دارو با استفاده از مقوای 270 گرم ایندربورد تولید شده است. چهار رنگ اصلی و برای چاپ این جعبه مورد استفاده قرار گرفته است.