ویژگی‌های متمایز بسته‌بندی ویزی‌بلیس در مقایسه با کارت آویزهای موجود در بازار

  • مقوای بسته بندی به همراه چسبی که در محل های لازم به مقوا چسبانده شده است از طرف پیواژ به تولیدکننده ارائه می شود به نحوی که کافی است تولیدکننده در خط تولید فقط محصول را در بسته بندی قرار داده و دو طرف مقوای بسته بندی را بهم بفشارد.
  • بسته بندی ویزی بلیس پیواژ به راحتی در خط تولید تولید کننده قابل استفاده بوده و موجب افزایش در سرعت تولید و راندمان شرکت تولیدکننده می شود.
  • امکان انجام کلیه مراحل طراحی، پیش از چاپ ، چاپ ، دایکات و جعبه چسبانی بسته بندی ویزی بلیس در شرکت پیواژ وجود دارد.
  • این بسته بندی آکبند بوده و محصول را در طول زنجیره توزیع محصول کاملا دست نخورده نگه می دارد.
  • High Visibility بودن این بسته بندی موجب می شود تا با نمایش بهتر محصول در نقطه فروش، افزایش فروش محصول را به دنبال داشته باشد.