مجتمع صنایع دینه ایران در سال ۱۳۵۹ توسط زنده یاد،مهندس “محمدکریم ابراهیمی قاجار” تاسیس گردیده و اکنون با همکاری مجموعه‌ای از نیروهای متخصص و با بهره‌گیری از علم و تکنولوژی بروز به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه‌ترین تولید کنندگان داروهای گیاهی و گیاهان دارویی کشور مشغول فعالیت می باشد.

جعبه مقوایی شربت پدی کاف

بسته بندی این داروی گیاهی  با استفاده از مقوای ۳۰۰ گرم ایندربورد تولید شده است. چهار رنگ اصلی برای چاپ این جعبه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین پوشش نهایی این جعبه واتربیس براق می باشد.

جعبه مقوایی پماد گیاهی رزماریدین

بسته بندی این داروی گیاهی گرفتگی عضلات با استفاده از مقوای ۳۰۰ گرم ایندربورد تولید شده است. چهار رنگ اصلی برای چاپ این جعبه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین پوشش نهایی این جعبه واتربیس براق می باشد.

جعبه مقوایی پماد کاپسیدین

بسته بندی این دارو با استفاده از مقوای ۲۷۰ گرم ایندربورد تولید شده است. برای چاپ این جعبه از ۴ رنگ استاندارد استفاده شده است. پوشش نهایی اعمال شده نیز واتربیس براق می باشد.

نمونه کارهای مشابه