شرکت شهاب انرژی صبح با برند پنگوئن

بسته بندی مقوایی آرد سوخاری با ادویه

در تولید این بسته بندی از مقوای ایندربورد ۳۰۰ گرم استفاده شده است. پوشش نهایی استفاده شده در تولید این بسته بندی غذایی یووی سیلندری است.

بسته بندی مقوایی جو پوست کنده

مقوای استفاده شده برای تولید جعبه مقوایی جو پوست کنده، از جنس پشت طوسی ۳۰۰ گرم است. برای محافظت مرکب چاپ شده در برابر خط و خش از پوشش واتربیس استفاده شده است. همچنین برای زیبایی  بصری بیشتر در تولید بسته بندی این محصول از عملیات تکمیلی یووی موضعی استفاده شده است.

بسته بندی مقوایی سریال صبحانه

برای چاپ و  بسته بندی جعبه مقوایی سریال صبحانه(کورن فلکس) از مقوای ۳۵۰ گرم پشت طوسی کمک گرفته شده است. پوشش واتربیس  در کنار عملیات تکمیلی یووی موضعی و برجسته سازی لوگو در تولید این بسته بندی غذایی، زیبایی خاصی به آن بخشیده است.

نمونه کارهای مشابه