بسته‌بندی شمع | بسته‌بندی روسری

بسته بندی انواع پوشاک

لوازم بسته بندی فروشگاه اینترنتی

نمایش 1–12 از 30 نتیجه

جعبه آماده درب دارویی کد ۰۱ (۱۶×۸.۵×۸.۵)

از ۵,۱۸۷ تومان تا ۳,۶۵۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده درب دارویی کد ۰۲ (۲۲×۵.۱×۱۴.۸)

از ۵,۱۸۷ تومان تا ۳,۶۵۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۹ (۷×۲۰×۲۰)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۰ (۱۰.۲×۳۰×۲۵.۴)

از ۲۰,۲۳۸ تومان تا ۱۳,۵۲۶ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۱ (۴×۱۶×۲۸)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۲ (۵×۲۶×۲۶)

از ۱۰,۶۲۸ تومان تا ۶,۸۲۸ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۳ (۹.۳×۲۴×۳۰)

از ۱۶,۳۰۷ تومان تا ۱۰,۸۷۶ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۴ (۸×۲۵×۳۳)

از ۱۶,۳۰۷ تومان تا ۱۰,۸۷۶ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۵ (۷.۳×۳۳.۵×۳۳.۵)

از ۲۰,۲۳۸ تومان تا ۱۳,۵۲۶ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۶ (۵.۷×۲۴.۵×۳۳.۹)

از ۱۲,۶۶۷ تومان تا ۸,۳۲۸ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۷ (۱۲×۱۲×۲۴)

از ۱۲,۹۵۸ تومان تا ۸,۴۸۸ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۳۸ (۸×۳۶×۳۶)

از ۲۰,۲۳۸ تومان تا ۱۳,۵۲۶ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)