جعبه مقوایی و جعبه آماده

لوازم بسته بندی فروشگاه اینترنتی

نمایش 1–12 از 36 نتیجه

جعبه آماده کد ۰۱ (۶×۸×۸)

از ۴,۰۷۶ تومان تا ۲,۳۲۹ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۰۳ (۳×۱۰×۱۱)

از ۳,۶۴۰ تومان تا ۱,۹۸۰ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۰ (۴×۱۲×۱۳)

از ۴,۰۷۶ تومان تا ۲,۲۷۱ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۱ (۵×۱۴.۵×۱۴.۵)

از ۵,۹۶۹ تومان تا ۳,۵۶۷ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۲ (۲.۲×۱۳.۸×۱۴.۷)

از ۳,۷۸۵ تومان تا ۲,۰۸۲ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۳ (۴.۴×۱۲.۷×۱۵.۲)

از ۵,۰۹۶ تومان تا ۲,۹۹۹ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۴ (۷×۱۷×۱۷)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۵ (۷.۵×۱۰×۱۸.۸)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۶ (۶×۱۶.۵×۱۹.۵)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۷ (۵×۱۹.۵×۱۹.۵)

از ۸,۱۵۳ تومان تا ۵,۱۵۴ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۸ (۳.۵×۱۴×۲۰)

از ۴,۹۵۰ تومان تا ۲,۹۱۲ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)

جعبه آماده کد ۱۹ (۷×۲۰×۲۰)

از ۹,۴۶۴ تومان تا ۶,۰۱۳ تومان
(وابسته به رنگ و مقدار خرید)