جمعی از دانشجویان یکی از دانشگاههای مطرح کشور صبح روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه برای بازدید از شرکت پیواژ، در محل این شرکت حاضر شدند. این بازدید در ۵ بخش به شکل زیر انجام گرفت؛
• آشنایی با نحوه کار و فرآیند های شرکت به طور کلی
• بازدید از واحد اداری
• استراحت و پذیرایی
• بازدید از بخش تولیدی مجموعه
• جلسه پرسش و پاسخ
دانشجویان در ابتدا به صورت کلی با نحوه کار، فرآیندهای اصلی و شرح وظایف کادر اداری مجموعه آشنا شدند و بازدید اولیه از واحد اداری مجموعه به عمل آمد.
در ادامه و پس از پذیرایی و ادای فریضه نماز، دانشجویان گرامی به بازدید از سایت تولیدی مجموعه پیواژ پرداختند؛ این بازدید از ابتدایی ترین مراحل تولید همچون مرحله پیش از چاپ(لیتوگرافی) و چاپ تا مراحل تکمیلی همچون دایکات و جعبه چسبانی را در برداشت و دانشجویان ضمن بازدید از فضای تولیدی و تجهیزات مجموعه، با فرآیند چاپ و تولید جعبه های مقوایی آشنا شدند.
سپس طی یک جلسه پرسش و پاسخ به سوالات دانشجویان پیرامون مسائل مطرح شده پاسخ داده شد و به این ترتیب این بازدید پایان پذیرفت.
چنانچه مایل به بازدید از مجموعه پیواژ هستید، حضور شما را ارج می نهیم.