جعبه مقوایی ارزان

جعبه مقوایی، از جمله بسته‌بندی‌هایی که بیشترین سازگاری را با محیط زیست دارند شناخته شد!

در گزارش اخیر pro carton با عنوان ″اهمیت سازگاری بسته‌­بندی با محیط زیست″ جعبه مقوایی ارزان به عنوان یکی از سازگارترین انواع بسته‌­بندی...