بلاگ

سیستم استاندارد تشخیص رنگ CIELAB

برای تشخیص تفاوت رنگ بین یک شکل یکسان سیستم‌ها و استاندارد‌های متداولی موجود است که CIELAB یکی از معروفترین آن‌هاست. این سیستم اولین بار در سال ۱۹۷۶ بیان شده است.

اختلاف بعد L نمونه ۱ و ۲ = تفاوت بین روشنایی و تاریکی

اختلاف بعد a نمونه ۱ و ۲ = تفاوت بین رنگ قرمز و سبز

اختلاف بعد b نمونه ۱ و ۲ = تفاوت بین رنگ زرد و آبی

تفاوت کل رنگ دو نمونه

برای محاسبه کردن  دلتاE که معیاری برای اندازه‌گیری اختلاف رنگ است از فرمول زیر استفاده می‌شود:

ΔE =[(ΔL×۲)+(ΔA×۲)+(ΔB×۲)]×½

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.